News

BESCHERMING VAN DE PRIVACY :

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens, aanvaardt de medecontractant dat alle informatie die hij vrijwillig meegedeeld heeft aan Signtec Visual Communication sprl tijdens zijn contractuele relaties, door Nelles Frères s.a. opgeslagen en verwerkt worden om de inhoud van de diensten te verbeteren, en om de medecontractant voor directe marketing doeleinden te contacteren.

Nelles Frères s.a. behoudt zich het recht voor om deze informatie over u aan zijn partners mee te delen die gebruik maken van de door Nelles Frères s.a. aangeboden diensten, en verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden mee te delen, behalve in geval van een voorgaand akkoord met de medecontractant.

De medecontractant heeft recht om de gegevens die op hem betrekking hebben te raadplegen, te wijzingen en te verbeteren. Hij kan dit recht uitoefenen door een brief of een e-mail te sturen.